Tıpdil Sınavı

Tıpdil Sınavı Nedir

Tömer Tıpdil sınavı Ankara Üniversitesi tarafından yapılan yabancı dil sınavıdır. Tıpdil sınavına tıp, diş hekimliği ya da sağlık bilimi ile ilgili fakültelerinde öğrenci olanlar, uzmanlık eğitimine devam edenler ve mezun ya da mezun olacak durumda olan kişiler girebilir. Sınav ingilizce, almanca ve fransızca dillerinde yapılacak olup sınav sonuçları sadece tus ve dus sınavı için aranan yabancı dil yeterliliği için kullanılır. Tıpdil sınavı, TUS ve DUS adaylarının dil muafiyeti almak için YDS'ye ek bir alternatif olarak girebilecekleri bir yabancı dil sınavıdır.

Online Tıpdil Kursu

Online tıpdil kursu TUS ve DUS adaylarına TIPDİL sınavlarına hazırlık aşamasında yardımcı olması amacıyla tasarlanan, derslerin online sistem üzerinden görüntülü ve sesli olarak yürütüldüğü kurstur.

İlk Tıpdil Sınavı

Tıpdil sınavı ilk olarak 31.08.2014 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Tıp Dil Sınav Soru Sayısı Kaçtır?

Tıpdil tıpkı YDS gibi 80 sorudan oluşmaktadır.

Tıp Dil Sınav Süresi

Tıpdil sınav süresi 150 dakikadır.

Tıp Dil Sınav İçeriği

Tıp dil Sınavı YDS den farklı olarak daha önce uygulanan ÜDS Sağlık bilimleri sınavında olduğu gibi sağlık içerkli sorulardan oluşmaktadır.

Tıp Dil Sınavından Kaç Puan Almalıyım?

Tıpdil sınavı Adayların dil yeterlilik belgesi alabilmeleri için en az 50 puan almaları gerekmektedir.

Tıp Dil Sınavı Kaç Yıl Geçerli Olacaktır?

Tıp Dil sınavı 5 yıl boyunca geçerli olacaktır.

Tıp Dil Sınavına Kimler Başvuru Yapabilir?

Tıp Dil sınavına Tıp, DişHekimliği ya da Sağlık Bilimi ile ilgili fakültelerinde öğrenci olanlar, uzmanlık eğitimine devam edenler ve mezun ya da mezun olacak durumda olan kişiler girebilir.

TIPDİL hangi kurum tarafından düzenlenmektedir? hangi ülkede hazırlanmaktadır?

Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) adına Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM)'dir.

Tıp Dil Sınavı Ne Zaman Uygulanacak?

Tıp Dil sınavı, nisan ve eylül olmak üzere yılda iki kez yapılan TUS öncesinde, mart ve ağustos aylarında yapılmaktadır. uygulanacaktır.

TIPDİL sonucu nerelerde kullanılır?

Tıp Dil sınav sonucu TUS VE DUS için gerekli olan yabancı dil yeterliliğini sağlamak amacıyla kullanılabilir.

Tıp Dil Sınavı Hangi Dilleri Kapsayacak?

Tıp Dil sınavı İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde uygulanacaktır. Adaylar her dönemde yalnızca bir dilden sınava girebilirler.

TIPDİL kimler girebilir?

Tıp, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimi ile ilgili fakültelerde öğrenci, mezun ya da uzmanlık eğitimine devam eden kişiler bu sınava girebilirler.

TIPDİL sınavı nerelerde yapılmaktadır?

TIPDİL sınavı sadece 2 ilimizde yapılmaktadır. Tıpdil sınavın yapıldığı yerler Ankara ve İstanbul'dur

TIPDİL sınavı yılda kaç kez yapılmaktadır?

TIPDİL sınavı yılda iki kez(2) yapılmaktadır.

TIPDİL'in geçerliliği ne kadardır?

TIPDİL sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır.

TIPDİL hangi dillerde yapılmaktadır?

TIPDİL; İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere 3 farklı dilde yapılmaktadır.

Tıpdil sınavına Adaylar kaç dilden sınava girebilirler?

Tıpldil sınavına Adaylar sadece bir(1) dilden sınava girebilirler.

TIPDİL başvurusu nasıl yapılır?

Tıpdil sınavına başvuracak adaylar başvurularını aday.ankara.edu.tr internet adresindeki Aday Bilgi Sistemi (ABİS) üzerinden yapabilirler.

TIPDİL başvuru ücreti nasıl yatırılır?

Tıpdil sınavı başvuru ücretleri Ziraat Bankasından yatırılmaktadır. Ek olarak online veya şube üzerinden ücret yatırılmaktadır.

TIPDİl soru tipleri nasıldır?

TIPDİL'de şu soru tipleri sorulmaktadır:
Kelime Bilgisi ve dil bilgisi: 23 adet,
cümle tamamlama: 11 adet,
İngilizce-Türkçe çeviri: 7 adet,
Türkçe- İngilizce çeviri: 7 adet,
paragraf sorusu: 20 adet her birinde 4 adet soru,
paragraf tamamlama: 6 adet,
anlam bütünlüğünü bozan cümle: 6 adet

TIPDİL'de yanlış vevaplar doğru cevapları etkilemekte midir?

Tıpdil Sınav değerlendirilmesinde sadece doğru cevaplar dikkate alınmaktadır.

TIPDİL sınavının süresi ne kadardır?

TIPDİL sınav süresi toplamda 150 dakikadır.

TIPDİL sınav sonucu nasıl öğrenilebilir?

Tıpdil Sınav sonuçları http://asym.ankara.edu.tr/ adresinden açıklanmaktadır.

TIPDİL sınav sonucuna itiraz edilebilir mi?

Evet, itiraz edilebilir. Sınavlar elektronik ortamdan yayınlandıktan sonra 10 gün içerisinde bir dilekçe ile sınav merkezine itirazda bulunulabilir. İtiraz bedeli 5 TL'dir ve Ziraat Bankası şubelerine yatırılmalıdır.

TIPDİL'de başarılı olmak için kaç puan gereklidir?

Sınavda başarılı sayılmak için en az 50 puan alınması gerekmektedir.

Adayların sınav sırasında yanında bulundurması gerekli belgeler nelerdir?

Sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanı (veya süresi geçerli pasaport)

TIPDİL'in YDS denkliği bulunmakta mıdır?

Evet, vardır.

YDS'nin TIPDİL denkliği bulunmakta mıdır?

Evet, vardır.