• YÖKDİL Sosyal Bilimleri 2018 yılında sınavda çıkan kelimeler PDF İndir

YÖKDİL Sosyal Bilimleri 2018 yılında sınavda çıkan kelimeler PDF İndir

2018YÖKDİL Sosyal bilimler sınavında çıkan kelime listesine ulaşabilir ve pdf dosyası olarak indirebilirsiniz.

2018 - YÖKDİL Sosyal Bilimleri çıkmış kelimeleri PDF dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Çalıştığınız her bir kelime için "Tekrar" alanına X işareti ekleyiniz.
# Sınav Kelime Anlamı Tekrar
1 2018 - YÖKDİL Sosyal Bilimleri adversely olumsuz bir şekilde  
2 2018 - YÖKDİL Sosyal Bilimleri adversely olumsuz bir şekilde  
3 2018 - YÖKDİL Sosyal Bilimleri decreasingly gittikçe azalarak  
4 2018 - YÖKDİL Sosyal Bilimleri severely kötü bir şekilde  
5 2018 - YÖKDİL Sosyal Bilimleri steadily devamlı, sürekli, düzenli  
6 2018 - YÖKDİL Sosyal Bilimleri mutually karşılıklı olarak  
7 2018 - YÖKDİL Sosyal Bilimleri destruction tahrip, yıkım, yok etme  
8 2018 - YÖKDİL Sosyal Bilimleri knowledge bilgi, malumat  
9 2018 - YÖKDİL Sosyal Bilimleri mobility hareketlilik  
10 2018 - YÖKDİL Sosyal Bilimleri weakness zayıflık, düşkünlük, zaaf  
11 2018 - YÖKDİL Sosyal Bilimleri power güç, yetki, kudret  
12 2018 - YÖKDİL Sosyal Bilimleri create yapmak, oluşturmak, yaratmak, meydan gelmesini sağlamak  
13 2018 - YÖKDİL Sosyal Bilimleri throw atılmak  
14 2018 - YÖKDİL Sosyal Bilimleri dedicate kendini adamış/vakfetmiş, yoluna baş koymuş  
15 2018 - YÖKDİL Sosyal Bilimleri prevent önlemek, engel olmak, önüne geçmek  
16 2018 - YÖKDİL Sosyal Bilimleri spread yaymak, dağıtmak  
17 2018 - YÖKDİL Sosyal Bilimleri recently geçenlerde, son günlerde, yakınlarda  
18 2018 - YÖKDİL Sosyal Bilimleri rarely nadiren, ender olarak  
19 2018 - YÖKDİL Sosyal Bilimleri kindly nazikçe, nezaketle, kibarca  
20 2018 - YÖKDİL Sosyal Bilimleri rapidly hızlıca  
21 2018 - YÖKDİL Sosyal Bilimleri formerly önceleri, eskiden, geçmişte, vaktiyle  
22 2018 - YÖKDİL Sosyal Bilimleri rare nadir, az bulunur, nadide  
23 2018 - YÖKDİL Sosyal Bilimleri crucial kritik, çok önemli  
24 2018 - YÖKDİL Sosyal Bilimleri gentle kibar, nazik  
25 2018 - YÖKDİL Sosyal Bilimleri challenging zor  
26 2018 - YÖKDİL Sosyal Bilimleri public halk,kamu  
27 2018 - YÖKDİL Sosyal Bilimleri close off önünü kapatmak, germek, geçişi engellemek  
28 2018 - YÖKDİL Sosyal Bilimleri come down yere düşmek, yıkılmak  
29 2018 - YÖKDİL Sosyal Bilimleri bring up bakmak, büyütmek, yetiştirmek  
30 2018 - YÖKDİL Sosyal Bilimleri fill in form doldurmak  
31 2018 - YÖKDİL Sosyal Bilimleri take off kalkmak, havalanmak  
32 2018 - YÖKDİL Sosyal Bilimleri industry sanayi, endüstri, iş kolu, çalışma/üretim alanı  
33 2018 - YÖKDİL Sosyal Bilimleri transformation dönüşüm  
34 2018 - YÖKDİL Sosyal Bilimleri acceptance kabul, onama  
35 2018 - YÖKDİL Sosyal Bilimleri ability fiziksel veya zihinsel yetenek, kabiliyet, güç  
36 2018 - YÖKDİL Sosyal Bilimleri possession sahip olunanlar; mal mülk  

Giriş Yap